Individuele begeleiding

Ik werk 1 op 1 met uw kind bij u thuis of locatie (bijvoorbeeld na overleg op school, op de peuterspeelzaal of op het kinderdagcentrum).

Dichtbij de huidige ontwikkeling van het kind wordt een plan opgesteld samen met de ouders en/of school om vanuit daar verder te werken aan groei.

Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om te werken aan;

  • Communicatie; hierbij maak ik gebruik van de methode Leespraat. Dit is een methode die als hulpmiddel kan worden ingezet om te communiceren met het kind, dus ook om de sociale redzaamheid te behouden, te bevorderen en/of te compenseren. Het allerbelangrijkste onderdeel in de ontwikkeling van een kind is communicatie.
  • Concentratie; hierbij werken we met een timetimer, door het oefenen en herhalen van (zelfstandige)werkjes/taakjes en spelvormen werken we aan het behouden en bevorderen van de concentratie.
  • Weerbaarheid; werken aan gedrag (wat is leuk/wat is niet leuk), rollenspellen en oefenen.
  • Spelbegeleiding; door spel worden relaties en ervaring met de materiële en sociale omgeving ontdekt en geoefend. Het gevoel voor de eigen plaats, het eigen lichaam en de eigen persoon wordt ontwikkeld. Het spelen biedt plezier op zichzelf en geeft vorm aan sociaal contact. In spel is het makkelijker gevoelens te leren herkennen en ermee om te leren gaan.
  • Zelfstandigheid; oefenen van vaardigheden met het oog op verbetering of behoud van een vaardigheid en tevens ondersteunen bij vaardigheden, zodat een bepaalde mate van zelfstandigheid gewaarborgd blijft.
  • Persoonlijke verzorging; bijvoorbeeld het helpen bij aan,- of uitkleden en verschonen.
  • Toezicht; ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen.
  • Een middagje op pad behoort ook tot de mogelijkheden en/of oefenen op locatie (bijvoorbeeld boodschappen doen, naar de sportvereniging etc.)

Alles gaat in overleg en meerdere keren per jaar wordt er samen met de ouders en/of school geëvalueerd om te kijken of ons plan nog passend is en er doelen behaald zijn.

De begeleiding kan vergoed worden uit beschikbare schoolgelden (voorheen de rugzak) en/of vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).